Async in Dart (3) ตอบค่าเป็นกระแสข้อมูลด้วย Stream

Blog-web_02-3
This entry is part 3 of 5 in the series Async-in-Dart-Series

ในการเขียนโปรแกรมทั่วๆ ไปเรามักจะส่งข้อมูลกันในรูปแบบของ sync เช่น

int getNumber() {
  return 1;
}

การเรียกใช้งานก็ง่ายๆ แบบนี้

print(getNumber());

แต่ในบทก่อนๆ เราเคยสอนเรื่องของ Generator ไปแล้ว นั่นคือการที่ส่งข้อมูลแบบหลายๆ ตัวกลับมาในรูปแบบของ sync*

ทบทวนแบบเร็วๆ! คือแทนที่จะตอบข้อมูลกลับแค่ครั้งเดียวด้วย return ก็เปลี่ยนเป็น yield แทน (yield ตอบได้หลายครั้งมากกว่า return)

Iterable<int> getNumbers() sync* {
  yield 1;
  yield 2;
  yield 3;
}

เวลารับข้อมูลจากฟังก์ชันพวกนี้ไปใช้ ก็เลยต้องใช้การวนลูปนั่นเอง

for(var num in getNumbers()) {
  print(num);
}

ถ้าสรุปเป็นรูป ก็จะได้แบบข้างล่างนี่

แต่ทั้ง 2 วิธีนี้มันเป็นการส่งข้อมูลแบบ Synchronous คือโค้ดยังทำงานเรียงๆ กันตามลำดับ และโค้ดทั้งหมดจะไม่ถูกแตกเป็นส่วนๆ เข้า Event Loop แบบ Asynchronous

ดังนั้นต่อไป... เรามาดู 2 กรณีนี้ แต่อยู่ในรูปของ Asynchronous กันบ้างดีกว่า!


ในบทที่แล้วเราพูดถึง Future กันไปแล้ว ซึ่งมันคือการเปลี่ยนจาก sync ให้กลายเป็น async นั่นเอง

แปลว่าเรายังขาดอยู่หนึ่งตัว คือ async* นั่นเอง

Single Value Zero or more Values
Sync int Iterable
Async Future Stream

สรุปง่ายๆ คือ Stream ก็คือ Iterable ที่อยู่ในรูปของ Asynchronous นั่นเอง

วิธีการดึงค่าออกมาจาก Stream

การใช้งาน Stream ก็คล้ายๆ กับ Future นั่นแหละ แต่มีรายละเอียดเยอะกว่า เพราะมันตอบได้หลายค่ามากกว่า Future ยังไงล่ะ

ขอสมมุติว่าเรามีฟังก์ชันหนึ่ง ที่ตอบค่าเป็น Stream ชื่อ getNumberStream() นะ

รอฟังค่าเรื่อยๆ ด้วย listen

สำหรับ Future เราจะใช้คำสั่ง then() ในการรอค่า แต่ Stream จะใช้ listen() แทน

Stream<int> numberStream = getNumberStream();

var subscription = numberStream.listen((num){
  print('Receive: $num');
});

listen() จะตอบกลับเป็น subscription ซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงอีกที
แน่นอนว่าเวลาเอาไปรัน ผลที่ได้อาจจะเป็นแบบนี้

output:
Receive: 1
Receive: 2
Receive: 3
Receive: ...

ก็คือเราได้รับตัวเลขหลายๆ ตัวนั่นเอง แต่อาจจะได้ตอนไหนก็ไม่รู้ แบบนี้

time      │   │  │
0|       1sec. │  │
1| Receive: 1 ─┘  2sec. │
2| Receive: 2 ───────┘  │
3|            4sec.
4| Receive: 3 ────────────┘
5|

สำหรับตัว listen() นั้นมี options เสริมให้เราใช้งานได้หลายตัว คือ

 • onError: เมื่อเกิด error ให้ทำอะไร
 • onDone: เมื่อได้รับข้อมูลครบทุกตัวแล้วให้ทำอะไร (ทำงานเมื่อ Stream ตอบข้อมูลครบหมดทุกตัวแล้ว มันจะเรียก onDone ให้ทำงาน)
 • cancelOnError: เป็นตัวกำหนดว่าถ้าเกิด error ขึ้นแล้ว (ในกรณีที่ข้อมูลยังส่งกลับมาไม่ครบทุกตัว) จะเลือกที่จะหยุดการทำงานของ Stream ไปเลย หรือจะยังให้ทำงานต่อก็ได้
var subscription = numberStream.listen(
  (num){
    print('ได้รับข้อมูล $num');
  }, 
  onError: (err){
    print('มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นล่ะ $err');
  },
  onDone: (){
    print('ได้รับข้อมูลครบแล้วจ้า');
  },
  cancelOnError: false,
);

ลดรูป Stream ด้วย await

เช่นเดียวกับตอน Future นะ คือเราสามารถเปลี่ยน listen() ให้ไปอยู่ในรูปแบบการเขียนแบบ Synchronous ได้ แต่ก็จะไม่ได้ตรงๆ แบบ Future นะเพราะเราต้องรับข้อมูลด้วยลูป

Stream<int> numberStream = getNumberStream();

await for(var number in numberStream) {
  print('Receive: $number');
}

Broadcast Stream

ตามปกติแล้วการใช้งาน Stream จะมีการ listen() ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

เมื่อเรา subscription ไปครั้งหนึ่งแล้ว ถ้าจะ subscription ซึ่งกับ Stream ตัวเดิมมันจะเกิด Exception ขึ้นนะ!!

Stream<int> numberStream = getNumberStream();

var subscription1 = numberStream.listen((num){
  print('Receive: $num');
});

//second subscribe -> Exception!!
var subscription2 = numberStream.listen((num){
  print('Receive: $num');
});

วิธีการแก้ (ถ้าอยาก subscription หลายครั้งจริงๆ) ให้เปลี่ยน Stream ตัวนั้นให้เป็นสิ่งที่เรียกว่า "Broadcast Stream" แทน

วิธีเปลี่ยนก็ง่ายๆ คือใช้ get property ที่ชื่อว่า asBroadcastStream แบบนี้

Stream<int> numberStream = getNumberStream().asBroadcastStream;

var subscription1 = numberStream.listen((num){
  print('First receive: $num');
});

var subscription2 = numberStream.listen((num){
  print('Second receive: $num');
});

ทีนี้ ถ้า Stream ของเรามีการส่งตัวเลข [1 เมื่อผ่านไป1วินาที] และ [3 เมื่อผ่านไป3วินาที] ก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้ (สังเกตดูว่าเราได้ข้อมูลตัวละ 2 ครั้ง เพราะมี subscription 2 ตัวนั่นเอง)

time          │   │
0|          1sec.  │
1| First receive: 1 ─┤   │
 | First receive: 1 ─┘  3sec.
2|              │
3| Second receive: 3 ───────┤
 | Second receive: 3 ───────┘
4|

Subscription

กลับมาที่สิ่งที่เราพูดค้างไว้ นั่นคือตอบที่เราสั่ง listen() เราจะได้สิ่งที่เรียกว่า subscription กลับมา

เพราะ Stream คือ "กระแสข้อมูล" ที่ไหลมาเรื่อยๆ มาตอนไหนก็ไม่รู้ เลยมี subscription เอาไว้ควบคุมกระแสนั้นอีกที

//หยุดการรับข้อมูล
subscription.pause();

//กลับรับข้อมูลใหม่
subscription.resume();

//แคนเซิล Stream ตัวนั้น
subscription.cancel();

แต่มีข้อควรระวังอย่างนึง คือการ pause() ไม่ใช้การไม่รับข้อมูลในจังหวะนั้น แต่เป็นการหยุดรับข้อมูลชั่วคราวเท่านั้น แปลว่า "ข้อมูลไม่ได้หายไปนะ มันแค่เข้าคิวรอเรา resume() อีกทีนั่นเอง!"

ลองดูตัวอย่างข้างล่างประกอบ ขอสมมุติว่าเรามี stream อยู่หนึ่งตัวที่จะส่งตัวเลขกลับมาเรื่อยๆ ทุกๆ 1 วินาที [1, 2, 3, 4, 5, ...] แบบนี้นะ

var subscription = stream.listen((x){
  print('Receive: $x');
});
Future.delayed(Duration(seconds: 3), (){
  subscription.pause();
});
Future.delayed(Duration(seconds: 6), (){
  subscription.resume();
});
Future.delayed(Duration(seconds: 8), (){
  subscription.cancel();
});

แล้วเราก็ตั้งค่า (โดยใช้ Future.delayed) ให้มัน..

 • pause: เมื่อผ่านไป 3 วินาที
 • resume: เมื่อผ่านไป 6 วินาที (จากตอนเริ่มโปรแกรม)
 • cancel: เมื่อผ่านไป 8 วินาที (จากตอนเริ่มโปรแกรม)

เราอาจจะคิดว่าระหว่างวินาทีที่ 3-6 เราจะไม่ได้รับข้อมูลช่วงนั้น (คือข้อมูล [4,5] หายไปเลย)

แต่ไม่ใช่นะ! เพราะเลข [4,5] นั้นยังอยู่นะ แค่มันเข้าคิวรอที่จะออกมาอยู่

เมื่อเรา resume ในวินาทีที่ 6 มันก็จะออกมาทีเดียวหมดเลย [4,5,6]

ดูอธิบายด้วย timeline ข้างล่างนี่น่าจะเข้าใจมากกว่า

time 
1| Receive: 1
2| Receive: 2
3| Receive: 3
4|      ├─ waiting until (6)
5|      │
6| Receive: 4 ┐
 | Receive: 5 ├─ 3 values in 1 sec.
 | Receive: 6 ┘
7| Receive: 7
8| Receive: 8
9|

มาลองสร้าง Stream กันบ้าง

การสร้าง Stream ทำได้หลายวิธีมากๆ แต่แบบง่ายที่สุดคือใช้วิธีแบบ Generator

แปล Iterable เป็น Stream

เราเคยสอนการสร้าง Generator ไปแล้วในบท Dart 105: มันวนซ้ำได้นะ! มาสร้าง Generator และใช้งาน Iterable กันเถอะ แต่ตอนนั้นเราเขียนมันในรูปแบบของ sync

อย่างที่พูดไปตอนต้นว่า Stream ก็คือ Iterable ที่อยู่ในรูปของ Asynchronous เราจะมาแสดงให้เห็นกัน

ขอเปิดด้วยโค้ดแบบ Iterable ในรูปของ Synchronous

โจทย์คือ... เราต้องการสร้างฟังก์ชันสำหรับดึง Data ออกมาจำนวนหนึ่งตั้งแต่ from ถึง to

Data fetchOneData(int id){
  ...
}

Iterable<int> getData(int from, int to) sync* {
  var dataList = [];
  for(var i=from; i<=to; i++){
    dataList.add(fetchOneData(i))
  }
  return dataList;
}

(ฟังก์ชัน fetchOneData() ทำอะไรไม่ต้องสนใจนะ ไม่ใช่ประเด็นของเรื่อนี้)

แต่เพื่อ performance ที่ดี เลยเราไม่โหลดข้อมูลในครั้งเดียว แต่เลือกที่จะเขียนมันในรูปแบบ Generator แทน ก็จะได้โค้ดแบบนี้..

Data fetchOneData(int id){
  ...
}

Iterable<int> getData(int from, int to) sync* {
  for(var i=from; i<=to; i++){
    yield fetchOneData(i);
  }
}

เวลาเราจะใช้งาน ก็เอาไปวนลูปได้ธรรมดาๆ แบบนี้

var dataList = getData(1, 10);

for(var data in dataList) {
  print(data);
}

ขึ้นต่อไปคือ แล้วถ้าข้อมูลของเราไม่ได้มาแบบ sync ล่ะ?

ถ้าฟังก์ชัน fetchOneData() ใช้เวลาโหลดข้อมูลนานขึ้น เราคงต้องเปลี่ยนมันเป็น Future แบบนี้

Future<Data> fetchData(int id) {
  ...
}

เมื่อเป็นแบบนี้ เราก็มีปัญหาซะแล้ว!

เพราะฟังก์ชัน getData() ที่เป็น sync ไม่สามารถเรียก fetchOneData() ที่เป็น async ได้ล่ะ!!

วิธีการแก้ก็คือเปลี่ยนฟังก์ชัน fetchOneData() ให้หลายเป็น async ยังไงล่ะ

"ด้วยการเปลี่ยน Iterable ให้กลายเป็น Stream"

สิ่งที่เราต้องทำ มีอยู่ 3 อย่าง

 1. จากเดิมที่รีเทิร์นค่าเป็น Iterable เราต้องเปลี่ยนมันเป็น Stream แทน
 2. จากเดิมที่ฟังก์ชันเป็นชนิด sync* เราต้องเปลี่ยนมันเป็น async*
 3. จากเดิมที่เรา yield ค่าทันทีได้เลย แต่เมื่อมันเป็น Future แล้วเราก็ต้องสั่งให้มันรอด้วย await
Stream<Data> getData(int from, int to) async* {
  for(var id=from; id<=to; id++) {
    yield await fetchOneData(id);
  }
}

void main() {
  fetchAllData(1, 10).listen(print);
}

จะเห็นว่า Iterable นั้นแปลงเป็น Stream ได้ง่ายๆ เลย

ลองมาดูกันอีกตัวอย่างกัน

int sumIt(List<int> items) {
  int sum = 0;
  for(var item in items) {
    sum += item;
  }
  return sum;
}

เรามีฟังก์ชัน sumIt() สำหรับหาผลรวมทั้งหมดใน List แต่ถ้าลิสต์ตัวนี้ไม่ได้ค่ามาแบบ sync ล่ะ? จะทำยังไง?

คราวนี้ให้สังเกตว่า parameter นั้นรับ List (หรือก็คือ Iterable นั่นแหละนะ) เข้ามา แล้วมันรีเทิร์นค่าแบบสเกล่าธรรมดา (คือ int ธรรมดาๆ นี่แหละ)

สำหรับเคสนี้ สิ่งที่เราต้องทำก็คือ

 1. เปลี่ยนค่าแบบสเกล่าธรรมดาให้กลายเป็น Future
 2. เปลี่ยนให้ฟังก์ชันเป็น async (ระวัง! ไม่ได้เปลี่ยนเป็น async* นะ เพราะมันไม่ได้รีเทิร์น Stream)
 3. จุดที่เป็นปัญหาคือ for loop ที่วนค่าตัว Stream .. ให้เราเติม await ลงไปข้างหน้าเป็นอันจบ
Future<int> sumIt(Stream<int> items) async {
  int sum = 0;

  await for(var item in items) {
    sum += item;
  }

  return sum;
}

เรื่องสุดท้ายคือในบางกรณี เราอาจจะมีฟังก์ชัน Stream ที่เรียกใช้งาน Stream อีกตัวก็เป็นได้นะ

Stream<Data> getFirstStream() async* {
  ...
}

Stream<Data> getSecondStream() async* {
  yield getFirstStream(); //Not Work!!
}

วิธีการนี้โค้ดอาจคอมไพล์ได้ แต่เราจะไม่ได้ข้อมูลอะไรเลย (ถ้าใครยังไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เวิร์ค ลองกลับไปอ่านบทที่เราพูดถึง Generator อีกทีนะ)

วิธีการแก้ก็เหมือนกับฟังก์ชัน sync* นั่นแหละ คือเราจะต้องวนลูปทีละตัว

Stream<Data> getFirstStream() async* {
  ...
}

Stream<Data> getSecondStream() async* {
  await for(var s in getFirstStream()){
    yield s;
  }
}

หรือแบบง่ายกว่าคือการใช้ yield* ก็ได้

Stream<Data> getFirstStream() async* {
  ...
}

Stream<Data> getSecondStream() async* {
  yield* getFirstStream(); //Ok!!
}

นอกจากวิธีสร้างแบบ Generator ที่เราใช้แนวคิดเดียวกับ Generator ใน sync แล้วยังมีอีกวิธีหนึ่งที่ให้เราคุมการไหลของข้อมูลใน Stream ได้คล่องตัวขึ้น นั่นคือใช้ StreamController

ซึ่งเราจะพูดถึงกันในบทต่อไปนะ (พร้อมกับเก็บตกเนื้อหาเกี่ยวกับ Stream กันอีกนิดหน่อยด้วย)

Series Navigation<< Async in Dart (2) เดี๋ยวจะตอบให้ในอนาคต กับการใช้ FutureAsync in Dart (4) ควบคุมข้อมูลในstreamอย่างเหนือชั้นด้วย StreamController >>
Total Page Visits: 1679 - Today Page Visits: 5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Recent Post

วิธีแก้ ส่งเมลเข้า Junk mail ด้วย WP Mail SMTP by WPForms

วิวิธีแก้ ส่งเมลเข้า Junk mail ด้วย WP Mail SMTP by WPForms เว็บไซต์ WordPress ของคุณมีปัญหากับการส่งอีเมลหรือไม่? บทความจะช่วยให้การส่งอีเมลจากเว็บไซต์เป็นเรื่องง่าย ช่วยให้อีเมลของคุณไปถึงกล่องจดหมายปลายทางได้ถูกต้อง ด้วยปลั๊กอิน WP Mail SMTP แก้ไขความสามารถในการส่งอีเมลของคุณโดยกำหนดค่า WordPress ใหม่เพื่อใช้ผู้ให้บริการ SMTP ที่เหมาะสมเมื่อส่งอีเมล โหลด WP Mail SMTP โหลดที่ https://wordpress.org/plugins/wp-mail-smtp/

UX UI Design เบื้องต้น Section 2 “เจาะลึก UX Design”

จากใน Section ที่แล้ว เราได้รู้พื้นฐานต่างๆของ UX UI Design ไปแล้ว ใน Section นี้ เราจะมาเริ่มทำความเข้าใจ และเจาะลึกลงไปกับ UX Design ให้มากขึ้น หัวข้อการเรียนรู้ UX Design การออกแบบประสบการณ์ เป็นจุดเริ่มต้นความสำเร็จในการออกแบบ การรับรู้เป้าหมายและการเรียนรู้จากผู้ใช้งาน ทำให้เรากำหนดทิศทางของการออกแบบได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานเกิดการประทับใจ เกิดความสนใจ และเกิดการพอใจในการใช้งานได้ โดยจะเรียนรู้ทั้งหมดดังนี้ กระบวนการ Design Thinking

วิธีการเพิ่ม Chat Facebook บนเว็บ WordPress

วิธีสร้างปุ่ม Facebook Chat บน WordPress ด้วยปลั๊กอิน The Official Facebook Chat Plugin Facebook Chat Plugin เป็นปลั๊กอินฟรีและใช้งานง่าย เพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าบนเว็บไซต์ของคุณ เพียงไม่กี่ขั้นตอนคุณก็สามารถ สร้างปุ่ม Facebook Chat บนเว็บไซต์ของคุณได้ ช่วยให้ลูกค้าสามารถส่งข้อความถึงคุณในขณะดูเว็บไซต์ และข้อความของคุณสามารถดำเนินการต่อได้ในแอป Messenger facebook อีกด้วย โหลด The Official Facebook

ปี2020, จริงๆ เราไม่ต้องใช้ jQuery แล้วก็ได้นะ

jQuery เป็นหนึ่งใน JavaScript Library ที่โด่งดังมาก (เมื่อ 10 ปีที่แล้ว) เรียกว่าในยุคนั้นแทบจะทุกเว็บจะต้องมีการติดตั้ง jQuery เอาไว้อย่างแน่นอน แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป เบราเซอร์ใหม่ๆ ไม่มีปัญหาการรัน JavaScript ตั้งแต่ ES6 ขึ้นไปแล้ว การใช้งาน jQuery จึงลดน้อยลงเรื่อยๆ แต่ก็มีบางโปรเจคเหมือนกัน ที่เราต้องเข้าไปแก้โค้ดเก่าๆ ซึ่งเขียนด้วย jQuery เอาไว้ ในบทความนี้จะมาเปรียบเทียบว่าทุกวันนี้เราสามารถแปลง jQuery ให้กลายเป็น Vanilla

Vue3 มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง

Vue 3 เพิ่งเปิดตัวมาเมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆ และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป เรามาดูกันดีกว่า เขียนใหม่ด้วย TypeScript ภาษา JavaScript นั้นไม่มี Type ของตัวแปรทำให้เวลาเขียนโปรแกรมมีโอกาสเกิดข้อผิลพลาดเยอะ ดังนั้นการเขียนงานโปรเจคใหญ่ๆ คนเลยนิยมเปลี่ยนไปใช้ TypeScript แทน (ถ้ายังไม่รู้จัก TypeScript อ่านต่อได้ที่นี่) สำหรับ Vue 3.0 นี้ก็เป็นการเขียนใหม่ด้วย TypeScript แทน แต่เวลาเราเอามาใช้งาน เราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้แบบ JavaScript ตามปกติ

สอนใช้ TypeScript ในโปรเจค Node.js + Express

Node.js กับ TypeScript Node.js เป็นหนึ่งในเฟรมเวิร์คยอดนิยมสำหรับเขียนโปรแกรมฝั่ง Backend แต่เพราะมันสร้างมาตั้งแต่ปี 2009 ยุคที่ JavaScript ยังเป็นเวอร์ชัน ES5 อยู่เลย โดยดีฟอลต์แล้ว Node.js เลยไม่ซัพพอร์ท TypeScript เลย ไม่เหมือนกับ Deno ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาโดยซัพพอร์ท TypeScript เป็นค่า default ตั้งแต่แรก เพื่อชีวิตที่ดีกว่า มาเซ็ตโปรเจค Node.js + Express

UX UI Design เบื้องต้น Section 1 “พื้นฐาน UX UI”

จากที่เราได้รู้จักโลกของ UX UI ไปใน Section ที่แล้ว ใน Section นี้ เราจะมาเข้าใจให้ลึกขึ้นอีกนิด สำหรับ UX UI Design โดยมีคำกล่าวสั้นๆว่า UX คือ นามธรรม UI คือ รูปธรรม และในพื้นฐานแรก ที่เราจะมาเริ่มเรียนรู้คือ UI Design เคลียร์กันชัดๆ UI Design คืออะไร? นิยามของ

ทำยังไง? อยากให้ JavaScript เรียกฟังก์ชันในภาษา PHP เขียนโค้ดยังไงนะ

หนึ่งในคำถามที่เว็บโปรแกรมเมอร์มือใหม่ถามกันเยอะมากจนน่าจัดเก็บไว้เป็น FAQ เลยก็คือ "จะทำยังไงให้เราเรียกใช้ฟังก์ชันภาษา PHP จากสคริป JavaScript ได้" เช่นแบบนี้... <button onclick="<?php functionInPhp1(); ?>"> คลิกฉันสิ! </button> หรือแบบนี้... function functionInJs(){ let x = <?php functionInPhp2(); ?> } คำตอบคือ ด้วยการทำงานของเว็บที่ทำงานบนโปรโตคอล http นั้น...มันทำไม่ได้!! (แต่มีวิธีแก้

[How To] การติดตั้ง Google Maps for Flutter เบื้องต้น

วันนี้ผมจะมาแนะนำและวิธีการใช้งานเบื้องต้นของ plugin ที่น่าสนใจตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า "Google Maps for Flutter" โดย plugin ตัวนี้จะให้ Google Maps ที่เป็น Widget มาให้เราได้เปิดใช้งานแผนที่ของกูเกิ้ล ขั้นตอนการติดตั้ง อันดับแรก เราต้องทำการขอ API Key ที่ลิ้งค์ https://cloud.google.com/maps-platform/ เมื่อเข้ามาหน้าเว็บไซต์แล้วให้เข้าไปที่ Console (ตรงขวามุมบนของหน้าจอ) สร้าง Project ของเราขึ้นมาก่อน เมื่อทำการสร้างเสร็จแล้วให้เปิดแท็บด้านขวามือ แล้วเลือกเมนูที่ชื่อว่า

UX UI Design เบื้องต้น Section 0 “โลกของ UX UI”

หากเปรียบเทียบการออกแบบ UX UI เป็นประตู ดังนั้น Designer คือผู้ที่ต้องแก้ไขปัญหา เพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ใช้ ไม่ใช่คำนึงแค่ความสวยงามเท่านั้น โดยใน Sec.0 นี้ เราจะมองภาพง่ายๆแบบใกล้ตัว เช่น การออกแบบประตู ซึ่งการออกแบบ เราจะมีพื้นฐานด้วยกัน 4 อย่าง ดังนี้ พื้นฐานการออกแบบมี 4 อย่าง คือ การออกแบบหน้าตา (User Interface Design) :: หน้าตาของประตู

วิธีสร้างปุ่ม Login Facebook บน WordPress ด้วยปลั๊กอิน Nextend Social Login Plugin

วิธีสร้างปุ่ม Login Facebook บน WordPress ด้วยปลั๊กอิน Nextend Social Login Plugin WordPress คือ เว็บไซต์สำเร็จรูป ที่สามารถสร้างและจัดการเนื้อหาได้ง่ายๆ เพียงแค่คุณล็อกอินเข้าสู่ระบบ ก็สามารถสร้างเว็บไซต์ข่าวสาร หรือร้านค้าขายของออนไลน์ของตัวเองได้เลย เพราะมีระบบการจัดการข้อมูล และยังมีปลั๊กอินมากมาย ที่ช่วยให้คุณสร้างเว็บไซต์ของตัวเองได้ง่ายยิ่งขึ้น ต้องยอมรับว่าการ Login ด้วย Social นั้นเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานไปแล้วสำหรับเว็บไซต์ปัจจุบันนี้ เพราะไม่ต้องเสียเวลากรอกแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกของเว็บไซต์ ที่บางเว็บก็ต้องกรอกข้อมูลเยอะมาก จะดีกว่ามัย ถ้าเเว็บของเราสามารถ Login

สอนวิธีเซ็ตโปรเจค TypeScript / มาใส่ไทป์ให้ JavaScript เพื่อลดความผิดพลาดในการเขียนโค้ดกันดีกว่า

ภาษา JavaScript นั้นเป็นภาษาที่เริ่มเขียนได้ไม่ยาก ยิ่งถ้าใครเขียนภาษาสาย Structure/OOP เช่น C/C++, C#, Java มาก่อน อาจจะชอบในความเป็น Dynamic Type เราสร้างตัวแปรแล้วเก็บค่าอะไรก็ได้ ทำให้มีความคล่องตัวในการเขียนมากๆ ก่อนที่พอเขียนไปเรื่อยๆ เราจะพบความแปลกของมัน ยิ่งเขียนไปนานๆ เราก็พบว่ามันเป็นภาษาที่ทำให้เกิดบั๊กได้ง่ายมาก และเป็นหนึ่งในภาษาที่น่าปวดหัวที่สุดที่คนโหวตๆ กันเลย ด้วยเหตุผลแรกคือการที่ตัวแปรไม่มี Type นั่นเอง (อีกเหตุผลหนึ่งคือส่วนใหญ่ของคนที่เปลี่ยนมาเขียน JavaScript เคยชินกับภาษาแนว OOP มาก่อน พอมาเขียนภาษาแนว