Async in Dart (4) ควบคุมข้อมูลในstreamอย่างเหนือชั้นด้วย StreamController

Blog-web_02-4
This entry is part 4 of 5 in the series Async-in-Dart-Series

Async in Dart (4) ควบคุมข้อมูลในstreamอย่างเหนือชั้นด้วย StreamController

ในบทที่แล้วเราสอนการสร้าง Stream แบบง่ายๆ ไปแล้ว แต่ในบางครั้งเราต้องการควบคุมข้อมูลใน Stream แบบคัสตอมมากๆ ซึ่งข้อมูลอาจจะเข้ามาจากหลายทางมากๆ การที่เรามีแค่ yield จากฟังก์ชันเดียวอาจจะไม่เพียงพอ

ดังนั้นเลยเป็นที่มาของคลาสที่ชื่อว่า StreamController ซึ่งเป็นคลาสที่เอาไว้ควบคุม Stream อีกที

StreamController

การสร้าง Stream แบบธรรมดาก็จะเป็นประมาณนี้

Stream<int> getNumberStream() async* {
  ...
}

Stream<int> numberStream = getNumberStream();

ส่วนใหญ่เราจะสร้าง Stream จากฟังก์ชันประเภท async* ซึ่งภายในฟังก์ชันก็จะมีการ yield ข้อมูลกลับมา

ทีนี้ ถ้าเราจะเปลี่ยนไปใช้ StreamController แทน ก็จะเป็นแบบนี้

StreamController<int> controller = StreamController<int>();

นั่นคือ จากปกติที่เราจะสร้างข้อมูลในฟังก์ชันเท่านั้น การสร้างด้วย StreamController คือเราไม่ต้องกำหนดว่า Stream ตัวนี้จะสร้างอะไรเลย (แค่ new ตัวคอนโทรเลอร์ขึ้นมาเฉยๆ ก็พอแล้ว)

StreamController ไม่ใช่ Stream นะ ไม่สามารถเอาไปใช้แทน Stream ได้ แต่สามารถดึง Stream ออกมาจากตัวมันได้

ให้คิดง่ายๆ ว่ามันคือ Controller ที่ถือ Stream เอาไว้ข้างในอีกทีก็ได้

สำหรับอ็อบเจค StreamController ที่เราสร้างขึ้นมา จะมี Stream อยู่ข้างใน เราสามารถดึงออกมาใช้งานได้ด้วยการสั่ง .stream ตรงๆ เลย

Stream stream = controller.stream;
stream.listen((value) {
  print('value: $value');
});

//หรือ

controller.stream.listen((value) {
  print('value: $value');
});

แล้วข้อมูลจะมาจากไหน? ใช้คำสั่ง add ยังไงล่ะ

StreamController นั้นไม่ได้เป็นฟังก์ชัน ดังนั้นมันจะไม่มีโลจิคการสร้างข้อมูลอะไรอยู่กับตัวมันทั้งนั้น!

StreamController เป็นแค่ตัวกลางสำหรับใส่ข้อมูลเข้า Stream เท่านั้น

import 'dart:async';

var controller = StreamController<int>();

void main() {
  controller.stream.listen((x) {
    print(x);
  });

  ...
}

void addNumberToStream(int x) {
  controller.add(x);
}

จากโค้ดด้านบน เรามีการสร้าง StreamController ขึ้นมา 1 ตัว แล้วจัดการ listen() มันใน main (listen ไว้ก่อน ยังไม่มีข้อมูลอะไรเข้ามาทั้งนั้น)

ทีนี้ เราก็ไปสร้างฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งชื่อ addNumberToStream(int x) ซึ่งจะมีการเพิ่มค่าเข้า Stream ผ่านคำสั่ง add()

เมื่อฟังก์ชัน addNumberToStream(int x) ถูกเรียก StreamController ก็จะส่งค่านั้นไปให้ listener ที่รอค่าอยู่นั่นเอง

เราสามารถส่งข้อมูลกี่ครั้งก็ได้ผ่านคำสั่ง add()

ส่วนใหญ่ use case ที่เราต้องใช้ StreamController แทนการสร้างฟังก์ชัน async* แบบธรรมดาจะเป็นการเขียนโปรแกรมแบบ Event-Driving เพราะเราไม่รู้ว่าข้อมูลจะเข้ามาเมื่อไหร่ ตอนไหนที่ผู้ใช้จะกดปุ่ม อะไรแบบนั้น เราเลยสร้างฟังก์ชันเตรียมไว้ก่อนไม่ได้ ทำได้แค่ให้ controller คอยส่งข้อมูลมาให้เมื่อเกิด Event เท่านั้น

คำเตือน! StreamController มักจะไม่รู้จุดสิ้นสุด!

การใช้งาน Stream ธรรมดา เราสามารถเปลี่ยนจากการใช้ callback ด้วย listen() ไปใช้ await เพื่อเปลี่ยนโค้ดให้อยู่ในรูปแบบ sync แทนได้

Stream<int> numberStream = getNumberStream();

await for(var number in numberStream) {
  print('Receive: $number');
}

ซึ่งมีข้อควรระวังในการใช้ await คือ Stream ตัวนั้นจะต้องเป็น "Finite Stream" หรือสตรีมที่รู้ว่ามีจุดสิ้นสุดแน่ๆ !

ไม่งั้นโค้ดของเราจะถูก await บล็อกการทำงานอยู่ที่ลูปนั้น ไปต่อไม่ได้ เช่น

import 'dart:async';

var controller = StreamController<void>();

void main() {

  print('start');

  await for(var _ in controller.stream) {
    print('clicked!');
  }

  print('end');

  ...
}

void onClick() {
  controller.add(null);
}

ในกรณีแบบนี้ โค้ดจะถูกบล็อกอยู่ที่ลูป (โปรแกรมจะไม่หลุดไปยังคำสั่งปริ้น end เลย) เพราะไม่มีการปิดสตรีม

ดังนั้นถ้าฟังก์ชันเรามีคำสั่งให้ทำอะไรบ้างอย่างต่อไป เราไม่ควรเขียนมันในรูป await นะ ใช้ listen() จะดีกว่า

ยังมี addError และ close อีกนะ

นอกจากการ add ข้อมูลเข้า Stream แล้วเรายังสามารถสั่งอีก 2 คำสั่งกับคอรโทรเลอร์ได้ คือการโยน Exception หรือสั่งปิด Stream นั่นเอง

import 'dart:async';

var controller = StreamController<int>();

void main() {
  controller.stream.listen(
    (x) {
      print(x);
    },
    onDone: () {
      print('จบแล้วจ้า!');
    },
    onError: (e){
      print('error is $e');
    },
    cancelOnError: false,
  );

  print('start');
  controller.add(1);
  controller.add(2);
  controller.add(3);
  controller.addError(Exception('ตู้มมม'));
  controller.add(4);
  controller.add(5);
  controller.close();
  print('end');
}

output:

start
end
1
2
3
error is Exception: ตู้มมม
4
5
จบแล้วจ้า!

การสั่ง addError ไม่ได้ทำให้ Stream หยุดทำงานนะ ไม่งั้นต้องเพิ่มอ็อบชัน cancelOnError: true ลงไปด้วย (ถ้าไม่เซ็ต ดีฟอลต์จะเป็น false คือถึงเจอ Exception ฉันก็ไม่หยุดนะ)

ข้อสังเกตอีกอย่างคือ listen() นั้นเป็น Isolates นะ มันจะปริ้น start และ end (อยู่ใน Isolates ของ ฟังก์ชัน main) ก่อน

ใครงงว่า Isolates คืออะไร ย้อนกลับไปอ่านบทความแรกของซีรีส์นี้อีกทีนะ

สุดท้าย การใช้งาน StreamController นั้นมีอีกเรื่องที่ต้องระวัง คือ...

Stream อาจจะไม่ได้ถูก subscription ในทันที

ลองดูตัวอย่างโค้ดนี้

Stream<int> counter1(int maxCount) {
  var controller = StreamController<int>();
  int counter = 0;

  Timer.periodic(Duration(seconds: 1), (Timer timer) {
    counter++;
    controller.add(counter);
    if (counter >= maxCount) {
      timer.cancel();
      controller.close();
    }
  });

  return controller.stream;
}

เราตั้งให้ฟังก์ชัน counter1 ทำการ add ตัวเลขเข้าไปเรื่อยๆ ทุกๆ 1 วินาที (ฟังก์ชัน Timer.periodic() เอาไว้สำหรับสั่งงานที่ทำงานซ้ๆ กันทุกๆ ช่วงเวลาหนึ่ง คล้ายๆ กับ setInterval ใน JavaScript)

เวลาใช้งาน ก็ใช้ listen() ตามปกติหรือใช้ for loop แล้วเติม await ลงไปก็ได้

void main() {
  //start!
  var counterStream = counter1(5);

  //listen
  counterStream.listen((n){
    print(n);
  });
}

แบบนี้ถ้าเอาไปรัน ก็จะได้ output เป็นเลข 1, 2, 3, 4, 5 ตัวใน 5 วินาที ... อันนี้มาตราฐาน ตามคอมมอนเซ้นส์ ไม่มีอะไรแปลก

แต่ถ้าเรามีการสั่ง delay ก่อนที่เราจะ listen() แบบนี้

void main() {
  //start!
  var counterStream = counter1(5);

  //waiting 2 sec.
  await Future.delayed(const Duration(seconds: 2));

  //listen
  counterStream.listen((n){
    print(n);
  });
}

คำถามคือถ้าเขียนโค้ดแบบนี้ เราคาดหวังว่า output จะเป็นยังไง?

 • โปรแกรมก็น่าจะหยุดรอ 2 วินาที
 • แล้วก็ค่อยๆ ปริ้นเลข 1, 2, 3, 4, 5 ทีละวิ

แต่มันไม่ใช่แบบนั้นน่ะสิ!

การทำงานของโปรแกรมคือหลังจาก delay 2 วินาทีแล้ว มันจะทำการปริ้นเลข 1, 2 ออกมาในทันที (ดูรูปข้างล่างประกอบนะ)

สำหรับการใช้งาน Stream นั้นมันจะทำงานทันที แม้ว่าจะยังไม่มีใครมารอ listen มันเลยก็ตาม

แบบในเคสนี้ เราเรียกฟังก์ชัน counter1() ให้ทำงาน แล้วทำการ delay มันซะ 2 วินาทีแล้วค่อย listen แต่ตัว counter นั้นดันทำงานก่อนไปแล้ว ไม่ได้เริ่มทำงานตอนที่เรา listen

แต่ถ้าเราต้องการให้มันทำงานเมื่อสั่ง listen จังหวะนั้นเลย (แบบ counter2 ในรูปข้างบน) เราจะต้องเซ็ตค่าตอนสร้าง StreamController

ในการสร้าง StreamController เราสามารถกำหนดอ็อบชันเพิ่มได้คือ

 • onListen
 • onPause
 • onResume
 • onCancel

วิธีการก็คือเราจะต้องสร้าง Stream ที่ตอนแรกยังไม่เริ่มนับ counter แล้วสั่งให้มันเริ่มนับตอน onListen นั่นเอง

Stream<int> counter2(int maxCount) {
  StreamController<int> controller;
  Timer timer;
  int counter = 0;

  //ฟังก์ชันสำหรับเริ่มรับเลข
  void startTimer() {
    timer = Timer.periodic(
      Duration(seconds: 1), 
      (_) {
        counter++;
        controller.add(counter);
        if (counter == maxCount) {
          timer.cancel();
          controller.close();
        }
      },
    );
  }

  //ฟังก์ชันสำหรับหยุดนับเลข
  void stopTimer() {
    if (timer != null) {
      timer.cancel();
      timer = null;
    }
  }

  controller = StreamController<int>(

    //เริ่มทำงาน startTimer() เมื่อ listen นะ
    onListen: startTimer,

    onPause: stopTimer,
    onResume: startTimer,
    onCancel: stopTimer,
  );

  return controller.stream;
}
Series Navigation<< Async in Dart (3) ตอบค่าเป็นกระแสข้อมูลด้วย StreamAsync in Dart (5) รู้จักกับ FutureBuilder/StreamBuilder, ตัวช่วยสร้าง Async-Widget ใน Futter >>
Total Page Visits: 1569 - Today Page Visits: 4
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Recent Post

วิธีแก้ ส่งเมลเข้า Junk mail ด้วย WP Mail SMTP by WPForms

วิวิธีแก้ ส่งเมลเข้า Junk mail ด้วย WP Mail SMTP by WPForms เว็บไซต์ WordPress ของคุณมีปัญหากับการส่งอีเมลหรือไม่? บทความจะช่วยให้การส่งอีเมลจากเว็บไซต์เป็นเรื่องง่าย ช่วยให้อีเมลของคุณไปถึงกล่องจดหมายปลายทางได้ถูกต้อง ด้วยปลั๊กอิน WP Mail SMTP แก้ไขความสามารถในการส่งอีเมลของคุณโดยกำหนดค่า WordPress ใหม่เพื่อใช้ผู้ให้บริการ SMTP ที่เหมาะสมเมื่อส่งอีเมล โหลด WP Mail SMTP โหลดที่ https://wordpress.org/plugins/wp-mail-smtp/

UX UI Design เบื้องต้น Section 2 “เจาะลึก UX Design”

จากใน Section ที่แล้ว เราได้รู้พื้นฐานต่างๆของ UX UI Design ไปแล้ว ใน Section นี้ เราจะมาเริ่มทำความเข้าใจ และเจาะลึกลงไปกับ UX Design ให้มากขึ้น หัวข้อการเรียนรู้ UX Design การออกแบบประสบการณ์ เป็นจุดเริ่มต้นความสำเร็จในการออกแบบ การรับรู้เป้าหมายและการเรียนรู้จากผู้ใช้งาน ทำให้เรากำหนดทิศทางของการออกแบบได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานเกิดการประทับใจ เกิดความสนใจ และเกิดการพอใจในการใช้งานได้ โดยจะเรียนรู้ทั้งหมดดังนี้ กระบวนการ Design Thinking

วิธีการเพิ่ม Chat Facebook บนเว็บ WordPress

วิธีสร้างปุ่ม Facebook Chat บน WordPress ด้วยปลั๊กอิน The Official Facebook Chat Plugin Facebook Chat Plugin เป็นปลั๊กอินฟรีและใช้งานง่าย เพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าบนเว็บไซต์ของคุณ เพียงไม่กี่ขั้นตอนคุณก็สามารถ สร้างปุ่ม Facebook Chat บนเว็บไซต์ของคุณได้ ช่วยให้ลูกค้าสามารถส่งข้อความถึงคุณในขณะดูเว็บไซต์ และข้อความของคุณสามารถดำเนินการต่อได้ในแอป Messenger facebook อีกด้วย โหลด The Official Facebook

ปี2020, จริงๆ เราไม่ต้องใช้ jQuery แล้วก็ได้นะ

jQuery เป็นหนึ่งใน JavaScript Library ที่โด่งดังมาก (เมื่อ 10 ปีที่แล้ว) เรียกว่าในยุคนั้นแทบจะทุกเว็บจะต้องมีการติดตั้ง jQuery เอาไว้อย่างแน่นอน แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป เบราเซอร์ใหม่ๆ ไม่มีปัญหาการรัน JavaScript ตั้งแต่ ES6 ขึ้นไปแล้ว การใช้งาน jQuery จึงลดน้อยลงเรื่อยๆ แต่ก็มีบางโปรเจคเหมือนกัน ที่เราต้องเข้าไปแก้โค้ดเก่าๆ ซึ่งเขียนด้วย jQuery เอาไว้ ในบทความนี้จะมาเปรียบเทียบว่าทุกวันนี้เราสามารถแปลง jQuery ให้กลายเป็น Vanilla

Vue3 มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง

Vue 3 เพิ่งเปิดตัวมาเมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆ และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป เรามาดูกันดีกว่า เขียนใหม่ด้วย TypeScript ภาษา JavaScript นั้นไม่มี Type ของตัวแปรทำให้เวลาเขียนโปรแกรมมีโอกาสเกิดข้อผิลพลาดเยอะ ดังนั้นการเขียนงานโปรเจคใหญ่ๆ คนเลยนิยมเปลี่ยนไปใช้ TypeScript แทน (ถ้ายังไม่รู้จัก TypeScript อ่านต่อได้ที่นี่) สำหรับ Vue 3.0 นี้ก็เป็นการเขียนใหม่ด้วย TypeScript แทน แต่เวลาเราเอามาใช้งาน เราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้แบบ JavaScript ตามปกติ

สอนใช้ TypeScript ในโปรเจค Node.js + Express

Node.js กับ TypeScript Node.js เป็นหนึ่งในเฟรมเวิร์คยอดนิยมสำหรับเขียนโปรแกรมฝั่ง Backend แต่เพราะมันสร้างมาตั้งแต่ปี 2009 ยุคที่ JavaScript ยังเป็นเวอร์ชัน ES5 อยู่เลย โดยดีฟอลต์แล้ว Node.js เลยไม่ซัพพอร์ท TypeScript เลย ไม่เหมือนกับ Deno ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาโดยซัพพอร์ท TypeScript เป็นค่า default ตั้งแต่แรก เพื่อชีวิตที่ดีกว่า มาเซ็ตโปรเจค Node.js + Express

UX UI Design เบื้องต้น Section 1 “พื้นฐาน UX UI”

จากที่เราได้รู้จักโลกของ UX UI ไปใน Section ที่แล้ว ใน Section นี้ เราจะมาเข้าใจให้ลึกขึ้นอีกนิด สำหรับ UX UI Design โดยมีคำกล่าวสั้นๆว่า UX คือ นามธรรม UI คือ รูปธรรม และในพื้นฐานแรก ที่เราจะมาเริ่มเรียนรู้คือ UI Design เคลียร์กันชัดๆ UI Design คืออะไร? นิยามของ

ทำยังไง? อยากให้ JavaScript เรียกฟังก์ชันในภาษา PHP เขียนโค้ดยังไงนะ

หนึ่งในคำถามที่เว็บโปรแกรมเมอร์มือใหม่ถามกันเยอะมากจนน่าจัดเก็บไว้เป็น FAQ เลยก็คือ "จะทำยังไงให้เราเรียกใช้ฟังก์ชันภาษา PHP จากสคริป JavaScript ได้" เช่นแบบนี้... <button onclick="<?php functionInPhp1(); ?>"> คลิกฉันสิ! </button> หรือแบบนี้... function functionInJs(){ let x = <?php functionInPhp2(); ?> } คำตอบคือ ด้วยการทำงานของเว็บที่ทำงานบนโปรโตคอล http นั้น...มันทำไม่ได้!! (แต่มีวิธีแก้

[How To] การติดตั้ง Google Maps for Flutter เบื้องต้น

วันนี้ผมจะมาแนะนำและวิธีการใช้งานเบื้องต้นของ plugin ที่น่าสนใจตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า "Google Maps for Flutter" โดย plugin ตัวนี้จะให้ Google Maps ที่เป็น Widget มาให้เราได้เปิดใช้งานแผนที่ของกูเกิ้ล ขั้นตอนการติดตั้ง อันดับแรก เราต้องทำการขอ API Key ที่ลิ้งค์ https://cloud.google.com/maps-platform/ เมื่อเข้ามาหน้าเว็บไซต์แล้วให้เข้าไปที่ Console (ตรงขวามุมบนของหน้าจอ) สร้าง Project ของเราขึ้นมาก่อน เมื่อทำการสร้างเสร็จแล้วให้เปิดแท็บด้านขวามือ แล้วเลือกเมนูที่ชื่อว่า

UX UI Design เบื้องต้น Section 0 “โลกของ UX UI”

หากเปรียบเทียบการออกแบบ UX UI เป็นประตู ดังนั้น Designer คือผู้ที่ต้องแก้ไขปัญหา เพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ใช้ ไม่ใช่คำนึงแค่ความสวยงามเท่านั้น โดยใน Sec.0 นี้ เราจะมองภาพง่ายๆแบบใกล้ตัว เช่น การออกแบบประตู ซึ่งการออกแบบ เราจะมีพื้นฐานด้วยกัน 4 อย่าง ดังนี้ พื้นฐานการออกแบบมี 4 อย่าง คือ การออกแบบหน้าตา (User Interface Design) :: หน้าตาของประตู

วิธีสร้างปุ่ม Login Facebook บน WordPress ด้วยปลั๊กอิน Nextend Social Login Plugin

วิธีสร้างปุ่ม Login Facebook บน WordPress ด้วยปลั๊กอิน Nextend Social Login Plugin WordPress คือ เว็บไซต์สำเร็จรูป ที่สามารถสร้างและจัดการเนื้อหาได้ง่ายๆ เพียงแค่คุณล็อกอินเข้าสู่ระบบ ก็สามารถสร้างเว็บไซต์ข่าวสาร หรือร้านค้าขายของออนไลน์ของตัวเองได้เลย เพราะมีระบบการจัดการข้อมูล และยังมีปลั๊กอินมากมาย ที่ช่วยให้คุณสร้างเว็บไซต์ของตัวเองได้ง่ายยิ่งขึ้น ต้องยอมรับว่าการ Login ด้วย Social นั้นเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานไปแล้วสำหรับเว็บไซต์ปัจจุบันนี้ เพราะไม่ต้องเสียเวลากรอกแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกของเว็บไซต์ ที่บางเว็บก็ต้องกรอกข้อมูลเยอะมาก จะดีกว่ามัย ถ้าเเว็บของเราสามารถ Login

สอนวิธีเซ็ตโปรเจค TypeScript / มาใส่ไทป์ให้ JavaScript เพื่อลดความผิดพลาดในการเขียนโค้ดกันดีกว่า

ภาษา JavaScript นั้นเป็นภาษาที่เริ่มเขียนได้ไม่ยาก ยิ่งถ้าใครเขียนภาษาสาย Structure/OOP เช่น C/C++, C#, Java มาก่อน อาจจะชอบในความเป็น Dynamic Type เราสร้างตัวแปรแล้วเก็บค่าอะไรก็ได้ ทำให้มีความคล่องตัวในการเขียนมากๆ ก่อนที่พอเขียนไปเรื่อยๆ เราจะพบความแปลกของมัน ยิ่งเขียนไปนานๆ เราก็พบว่ามันเป็นภาษาที่ทำให้เกิดบั๊กได้ง่ายมาก และเป็นหนึ่งในภาษาที่น่าปวดหัวที่สุดที่คนโหวตๆ กันเลย ด้วยเหตุผลแรกคือการที่ตัวแปรไม่มี Type นั่นเอง (อีกเหตุผลหนึ่งคือส่วนใหญ่ของคนที่เปลี่ยนมาเขียน JavaScript เคยชินกับภาษาแนว OOP มาก่อน พอมาเขียนภาษาแนว