Flutter Developer

(Cross-Platform Mobile Application)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ยินดีรับทั้ง Junior Developer / Senior Developer
 • พัฒนา Cross-Platform Application บนเฟรมเวิร์ค Flutter
 • ยินดีรับผู้ที่เคยเขียนแต่ Native มาก่อนทั้ง Android และ iOS ที่อยากลองเปลี่ยนมาเขียน Cross-Platform ดูบ้าง
 • สามารถเขียนและเข้าใจคอนเซ็ปของภาษา Dart
 • เข้าใจหลักการของ OOP เป็นอย่างดี รวมถึงการใช้ Design Pattern ที่ดีด้วยมีความรู้เกี่ยวกับคอนเซ็ปต่างๆ ของการพัฒนาแอปพลิชันบนมือถือเช่น Life Cycle, Memory Management, Fragmentation
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Widget, แยกความแตกต่างระหว่าง StatefulWidget และ StatelessWidget ได้
 • สามารถเขียนโปรแกรมแบบ Asynchronous ด้วยการใช้ Future และ Stream ได้
 • ตอนนี้โครงสร้างโปรเจคของทีมใช้ MVVM และ BLoC Pattern ทั้งหมดล่ะ (ถ้าคุณยังไม่เคยใช้ เราจะสอนให้เอง แล้วจะเข้าใจว่ามันดีมาก)
 • แอปพลิเคชันทั้งหมดที่เราทำ ส่วนใหญ่ต้องมีการเชื่อมต่อกับ API ทั้งในรูปแบบ RESTFul หรือ GraphQL ต้องจัดการกับ JSON หรือ XML ได้
 • ชอบเรียนรู้และสรรหา Library จาก pub.dev มาใช้อยู่เสมอ หรือถ้าหาที่ถูกใจไม่ได้ ก็เขียนมันขึ้นมาเองเลย
 • ใช้ Git เป็น เพราะเราทำงานกันเป็นทีม Version Control เลยเป็นเรื่องสำคัญ ไม่งั้นเขียนๆ ไปแล้วทำโค้ดหาย หรือแชร์โค้ดกับเพื่อนไม่ได้ก็แย่เหมือนกันนะ
 • เพราะโปรเจคมีขนาดใหญ่และทำกับเป็นทีม การเขียนเทสจึงเป็นเรื่องสำคัญ (Unit Test / Integration Test)

ปิดรับสมัคร

สมัครงานทันที!