IT Sales

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ขาย Software Solution กับลูกค้าให้ได้ตามเป้าหมาย
  • ดูแล, ติดต่อและประสานงานกับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่
  • มองหาโอกาสในการเพิ่มลูกค้า หรือกลุ่มผู้ซื้อทั้งทางช่องทางออฟไลน์และออนไลน์
  • ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกับทีม Management เพื่อเพิ่มยอดขาย
  • หาวิธีเพิ่ม Partner ทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้ Platform มีความแข็งแกร่งและดูน่าเชื่อถือ
  • มีความรู้หรือประสบการณ์การขาย Software หรือ E-Commerce มาก่อน

สมัครงานทันที!